Dental and Medical Problems

Index Copernicus (ICV) – 113.75
MNiSW – 11
Rejection rate – 28,22%
License – Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0)
ISSN 1644-387X,   eISSN 2300-9020
Periodicity – quarterly

About journal

Dental and Medical Problems (Dent. Med. Probl.) publikuje polskie i zagraniczne prace ze wszystkich dziedzin stomatologii oraz inne prace medyczne, biologiczne, deontologiczne i historyczne, które w ocenie Komitetu Redakcyjnego są istotne dla stomatologii. Do druku są przyjmowane prace oryginalne (kliniczne i doświadczalne), poglądowe, kazuistyczne, listy do redakcji oraz sprawozdania ze zjazdów naukowych krajowych i zagranicznych. Prace poglądowe i kazuistyczne są publikowane wyłącznie w języku angielskim, pozostałe w języku polskim lub angielskim.